КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА ВЕБСАЙТУ STAVOCHKA.COM.UA

Останнє оновлення: 29.02.2024 р.

Дана користувацька угода (далі – «Угода») є договором між користувачами (далі – «Користувачі») та адміністрацією вебсайту https://stavochka.com.ua (далі – «Вебсайт») що належить NCC MEDIA s.r.o, юридичній особі, зареєстрованій згідно з законодавством Чеської Республіки (далі – «Адміністрація»).

Угода встановлює умови використання Вебсайту, права та обов’язки Користувачів, а також питання, пов’язані з врегулюванням спорів та відповідальністю.

Перед початком використання Вебсайту Адміністрація пропонує Користувачам ознайомитися з умовами Угоди. Використання Вебсайту є підтвердженням, що Користувачі ознайомилися з даною Угодою та погоджуються на юридично обов'язкове виконання її положень, які набувають чинності негайно при першому відвідуванні Вебсайту. Якщо Користувачі не згодні юридично зобов'язатись виконувати умови даної Угоди, просимо не відвідувати і/або не користуватися Вебсайтом.

1.РЕЄСТРАЦІЯ НА ВЕБСАЙТІ

1.1. Користувачі можуть зареєструватися на Вебсайті, шляхом створення власного облікового запису (далі – «Обліковий запис»). При створенні Облікового запису Користувачі мають вказати свої персональні дані, а саме: ім’я та електронну пошту.
1.2. Користувачі особисто несуть відповідальність за управління власними Обліковими записами та підтримку актуальності інформації, що буда надана Адміністрації під час створення Облікового запису.
1.3. Користувачі можуть видалити свій Обліковий запис на Вебсайті, відправивши відповідний запит Адміністрації електронною поштою, зазначеною у розділі «Контактна Інформація» по тексту Угоди.
1.4. У випадку, якщо Адміністрація зафіксує несанкціонований доступ до Облікового запису або підозрілу активність в Обліковому записі, Адміністрація може призупинити доступ до такого Облікового запису та застосувати інші міри безпеки.

2.УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ

2.1.Адміністрація може обмежити прийом будь-якої інформації та її доставку Користувачам, якщо така інформація містить шкідливі програми або код, або якщо автоматичні засоби фільтрації та антивірусного захисту Адміністрації визначили наявність шкідливих програм та/або кодів.
2.2. Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти третіх осіб. Адміністрація не несе відповідальності за вміст таких вебсайтів. Користувачі на власний ризик можуть перейти за посиланням, що може міститися на Вебсайті на інші вебсайти, а також Користувачі підпорядковується умовам та політиці приватності відповідних третіх осіб.
2.3.У разі виявлення фактів несанкціонованого використання матеріалів Вебсайту, Користувачі повинні якомога швидше повідомити про це Адміністрацію.
2.4.За замовчуванням встановлена українська мова Вебсайту. Користувачі можуть змінити мову у мовній панелі Вебсайту (у верхній правій частині вебсторінки).

3.ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

3.1.Користувачі зобов’язуються не використовувати Вебсайт для цілей, які непередбачені Угодою або, якщо такі цілі заборонені Угодою та/або законодавством.
3.2.Використовуючи Вебсайт, Користувачі зобов’язані утримуватися від вчинення наступних дій:
- порушувати та втручатися в нормальну роботу Вебсайту, використовувати Вебсайт у будь-який спосіб, який завдає чи може завдати шкоди Вебсайту;
- намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій, отримати доступ до чужого Облікового запису;
- використовувати Вебсайт та матеріал, розміщений на ньому, всупереч чинному законодавству та даній Угоді;
- використовувати Вебсайт та матеріал, розміщений на ньому, в комерційних цілях без письмового дозволу Адміністрації;
- будь-яким способом порушувати права інтелектуальної власності Адміністрації та третіх осіб.

4.ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1.Всі права інтелектуальної власності на Вебсайт, інформація та матеріали, розміщені на Вебсайті, належать Адміністрації, авторам та ліцензіарам Адміністраціїта підлягають охороні згідно з законодавством.
4.2.Користувачі не мають права копіювати, відтворювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, транслювати, адаптувати, передавати, надавати у суспільне користування або іншим чином використовувати зміст Вебсайту, за винятком особистих та некомерційних цілей. Використання змісту Вебсайту з іншою метою можливе лише за умови попередньої письмової згоди Адміністрації.
4.3.Імена, зображення і логотипи, що визначають Адміністрацію або третіх осіб, а також її продукцію і послуги, захищені авторськими правами, а також правами на дизайн і знаки для товарів та послуг Адміністрації і/або третіх осіб. Нічого з того, що міститься в даній Угоді, не може бути витлумачено як надання непрямо, за замовчуванням, та ін. будь-якої ліцензії або права на використання знаку для товарів та послуг, патенту, прав на дизайн або авторських прав Адміністрації або будь-яких третіх осіб.

5.МАТЕРІАЛИ КОРИСТУВАЧІВ

5.1.У випадку, якщо Адміністрація отримує від Користувачів будь-який матеріал у будь-який спосіб, Адміністрація вважає такий матеріал неконфіденційним та таким, що може бути безкоштовно використаний Адміністрацією, третіми особами в рекламних або комерційних цілях, в будь-яких засобах масової інформації, Інтернет-сайтах або інших джерелах інформації.
5.2.Користувачі залишаються власниками прав на наданий Адміністрації матеріал, надаючи Адміністрації та її ліцензіарам безстрокове та необмежене право на копіювання, поширення, публікацію, адаптацію та інші форми використання такого матеріалу.

6.ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАВОВЛАСНИКІВ

6.1.Адміністрація негативно ставиться до будь-яких порушень авторських та суміжних прав. Всі матеріали (фото, відео, текст) розміщені на Вебсайті виключно для ознайомлення та отримані Адміністрацією на підставі відповідних ліцензій, або з відкритих джерел у мережі Інтернет у порядку ст. 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
6.2.Якщо ви правовласник, розміщеного на Вебсайті матеріалу і вважаєте, що такий матеріал поширено з порушенням ваших прав, ви можете направити Адміністрації відповідний лист електронною поштою, зазначеною у розділі «Контактна Інформація» по тексту Угоди з зазначенням наступного:
- дані про матеріал (назва, посилання на першоджерело або сторінку в мережі Інтернет);
- дані про правовласника (ПІБ/повне найменування юридичної особи, поштова адреса, вебсайт правовласника, контактна інформація);
- дані особи, яка подає лист (ПІБ, посада, контактна інформація, копія довіреності);
- дані претензії (посилання на сторінки Вебсайту, які містять матеріал, що порушує права, опис суті порушення).
6.3.Адміністрація в розумний строк розгляне такий запит правовласника або особи, що уповноважена представляти інтереси правовласника, та повідомить про результати розгляду листа.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1.Адміністрація бере на себе обов’язок захищати конфіденційність та персональні дані Користувачів Вебсайту.
7.2.Політика конфіденційності Вебсайту визначає та закріплює підстави, за яких:
- Адміністрація має право збирати, обробляти персональні дані Користувачів;
- Користувачі, як суб’єкти персональних даних, можуть реалізувати свої права, передбачені законодавством, в тому числі направляти Адміністрації запити про видалення персональних даних та отримання доступу до них.

8.ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1.Користувачі використовують Вебсайт на свій власний ризик. Доступ до Вебсайту надається за принципом «як є», та “як доступно”. Адміністрація не гарантує Користувачам жодних результатів, успіху тощо в результаті використання Вебсайту.
8.2.Адміністрація не несе відповідальність за рекомендації, точність, достовірність, вірогідність, повноту, законність, якість, дотримання прав інтелектуальної власності щодо будь-якого матеріалу або інформації, розміщеної на Вебсайті.
8.3.Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, які могли виникнути в результаті використання Вебсайту матеріалів, та/або інформації, розміщених на Вебсайті.
8.4.Адміністрація не зобов’язана забезпечувати роботу Вебсайту на всіх платформах, на всіх пристроях або за певних конкретних умов. Адміністрація не гарантує, що робота Вебсайту буде безперебійною, без істотних або критичних помилок, збоїв чи інших дефектів. Адміністрація докладає належних зусиль для підтримання належного робочого стану Вебсайту.
8.5.Користувачі погоджуються компенсувати збитки (включаючи витрати на правничу допомогу та інші витрати) Адміністрації та звільняти Адміністрацію, її співробітників, директорів, акціонерів, агентів від усіх претензій, збитків, відповідальності, що виникає внаслідок використання Користувачами Вебсайту, порушення Угоди чи порушення прав інтелектуальної власності або інших прав третіх осіб.

9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Адміністрація залишає собою право вносити зміну в Угоду. Будь-які зміни в Угоду набувають чинності з моменту їх опублікування. Якщо Користувачі не погоджуються з оновленою версією Угоди, вони мають негайно припинити використання Вебсайту. Використання Користувачами Вебсайту після внесення змін в Угоду, означає, що Користувачі прийняли та погодили умови нової версії Угоди.
9.2.Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України для невизначеного кола осіб, що користуються Вебсайтом.
9.3.Угода регулюється законодавством України. Будь-які спори, що пов’язані з цією Угодою мають розглядатися судами України.

10.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1.У випадку виникнення будь-яких питань щодо Вебсайту або умов даної Угоди, Користувачі можуть зв’язатися з Адміністрацією електронною поштою: info@stavochka.com.